Vid höga krav på DNA-isolering: enkel extraktion och rening av nukleinsyror

Reagens och instrument som möjliggör extraktion samt rening av DNA och RNA utan centrifugering.

Innovativa kit och automationslösningar för RNA- och DNA-extraktion

Beckman Coulters extraktions- och reningsskit låter dig dra nytta av Solid Phase Reversible Immobilization (SPRI) tekniken. Denna teknik innebär att paramagnetiska kulor används för att selektivt binda nukleinsyror såsom DNA och/eller RNA efter typ och storlek. Rent praktiskt innebär detta att du inte behöver vare sig centrifugera eller utföra komplexa filtreringssteg vid DNA- eller RNA-extraktion. SPRI möjliggör alltså högeffektiva metoder för krävande molekylärbiologiska applikationer så som: qPCR, ddPCR, Sanger-sekvensering, NGS och microarrays.

Detta i kombination med de automatiska instrumentlösningarna som visas här nedan kan du effektivt rena även de svåraste matriserna samtidigt som du minskar felfrekvensen och ökar utbytet.

Så här fungerar nukleinsyrarening med SPRI:

Steg 1:
Immobilisering av nukleinsyran. SPRI-kulor tillsätts till provet. DNA eller RNA binder selektivt till de paramagnetiska kulorna medan föroreningar blir kvar i lösningen.

Steg 2:
Rening/tvätt. Mikropartiklarna samlas med hjälp av en magnet. Lösningen kasseras sedan och mikropartiklarna tvättas för att få nukleinsyra med hög renhet.

Steg 3:
Eluering. Renat DNA eller RNA elueras i vätska vilket resulterar i nukleinsyror med hög renhet och maximal flexibilitet för efterföljande applikationer.

Beckman Coulter erbjuder den optimala lösningen för alla tillämpningar:

 • DNA extraktion och rening
 • RNA isolering och rening
 • Total nukleinsyraisolering (kombinerad RNA- och DNA-isolering)
 • Dye-terminator borttagning
 • Fragment storlekseparation
 • Preparering av NGS-bibliotek
An Evolutionary Leap in NGS Liquid-Handling Systems

Ett evolutionärt språng i NGS-vätskehanteringssystem

Upptäck den nya Biomek NGeniuS Next Gen Library Prep System med sin fel reducerande teknik, minskad hands-on tid och flexibilitet. Denna automatiserade NGS-arbetsstation är kompatibel med en rad bibliotekspreparations-kit från flera leverantörer och har ett användarvänligt gränssnitt som inte kräver några programmeringskunskaper. Med en integrerad PCR, transport av laboratorieartiklar och alikvotering av reagens, ökar den walk-away tiden och kan bearbeta upp till 24 prover åt gången.

Effektivisera ditt arbetsflöde: Hur du tar dina nukleinsyra arbetsflöden till nästa nivå

Produkter för extraktion och rening av nukleinsyror

Genomiska reagens

Produkter för extraktion och rening av nukleinsyror - Genomiska reagens
 • DNA-extraktion
 • Isolering av cellfritt DNA (cfDNA)
 • RNA-extraktion
 • Total nukleinsyraextraktion med högt utbyte
 • Rening och fragmentstorleksbestämning

Effektiv rening utan behov av centrifugering

EMnetik 24

Effektiv rening utan behov av centrifugering - EMnetik24

Automatisera dina arbetsflöden och utöka flexibilitete

Biomek i5 Nucleic Acid Solutions

Automatisera dina arbetsflöden och utöka flexibiliteten - Biomek i5 Nucleic Acid Solutions
 • Automationslösning baserad på plug-and-play-principen
 • Pipetteringsrobot med 96 kanaler och upp till 25 platser
 • Kan vara en fristående lösning endast för rening
 • Eller ett flexibelt utbyggbart system för automatiserad extraktion

Automatiserad preparering av NGS-bibliotek

Biomek NGeniuS

Automatiserad preparering av NGS-bibliotek - Biomek NGeniuS
 • Flexibel och lättanvänd pipetteringsrobot för NGS-biblioteksberedning
 • Längre walk-away tid med integrerat PCR instrument, labware transport och reagens alikvotering.
 • Kör upp till 24 prover åt gången
 • Multipla tillämpningar finns demonstrerade

Har du frågor eller vill du optimera dina arbetsflöden?

Vårt applikationsteam svarar gärna på dina frågor om DNA-extraktion eller RNA-isolering. Vi anpassar även gärna våra lösningar efter dina specifika behov. För att uppnå detta arbetar vi med era prover eller liknande provmaterial, och optimerar våra Agencourt-kit för att ge ert labb den bästa möjliga lösningen för RNA- eller DNA-isoleringFyll bara i följande kontaktformulär om du har några frågor om RNA- eller DNA-extraktion eller vill testa våra lösningar. En applikationsexpert kommer då kontakta er för att diskutera ert unika behov.

Life Sciences Division Headquarters
5350 Lakeview Parkway S Drive
Indianapolis, IN 46268
United States

Copyright/Trademark
Legal
Online Terms of Use
Privacy Statement
Do not sell personal data
Imprint

NOT ALL PRODUCTS ARE AVAILABLE IN ALL COUNTRIES.
PRODUCT AVAILABILITY AND REGULATORY STATUS DEPENDS ON COUNTRY REGISTRATION PER APPLICABLE REGULATIONS

The listed regulatory status for products correspond to one of the below:
IVD: In Vitro Diagnostic Products. These products are labeled "For In Vitro Diagnostic Use."
ASR: Analyte Specific Reagents. These reagents are labeled "Analyte Specific Reagents. Analytical and performance characteristics are not established."
CE: Products intended for in vitro diagnostic use and conforming to European Directive (98/79/EC). (Note: Devices may be CE marked to other directives than (98/79/EC)
RUO: Research Use Only. These products are labeled "For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures."
LUO: Laboratory Use Only. These products are labeled "For Laboratory Use Only."
No Regulatory Status: Non-Medical Device or non-regulated articles. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.

© 2000 - 2024 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks mentioned herein are trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.